Baza wiedzy

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Kary za brak ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Czy wiesz, że każdy właściciel pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Niestety, dochodzi do sytuacji gdy ubezpieczenia OC nie ma – a wtedy narażamy się na karę z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Należy pamiętać o paru ważnych kwestiach:

1. Jeśli zawarłeś roczną polisę OC na swój samochód i opłaciłeś składkę w całości, a po roku czasu przegapiłeś datę końca polisy – NIE MUSISZ SIĘ MARTWIĆ!!

Twoja polisa wznowiła się automatycznie na kolejny rok. Wystarczy podejść lub zadzwonić do Agenta/Firmy aby została wystawiona polisa automatycznie wznowiona i ją opłacić.

2. Jeśli kupujesz auto bez ważnego ubezpieczenia OC – NIE MUSI TO BYĆ PROBLEM!!

Musisz zadbać o to, aby w dniu kupna pojazdu wykupić polisę OC, której okres ubezpieczenia będzie rozpoczynał się dnia, w którym auto było kupione. Z problem zostaje poprzedni właściciel.

3. Jeśli kupiłeś pojazd z ważnym ubezpieczeniem masz prawo korzystać z polisy zbywcy do końca jej trwania.

Ważne jednak abyś pamiętał, że polisa ta NIE WZNOWI SIĘ AUTOMATYCZNIE. Zatem, na Twojej głowie jest, aby pamiętać o dacie końca polisy, tak aby najpóźniej ostatniego dnia jej ważności udać się do Agenta celem wykupienia nowej polisy.

Jeśli jednak miałeś pecha i doprowadziłeś do przerwy w ubezpieczeniu OC mogą czekać Cię następujące kary z UFG za rok 2019:

Okres bez ochrony ubezpieczeniowej

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, itp.

Inne pojazdy jak motocykl, przyczepa

Do 3 dni

900 zł

1350 zł

150 zł

Od 3 do 14 dni

2250 zł

3375 zł

375 zł

Powyżej 14 dni

4500 zł

6750 zł

750 zł

 

Jak wypowiadamy ubezpieczenie OC?

Najlepiej, aby to Agent Ubezpieczeniowy poinformował klienta, na podstawie której ustawy należy wypowiedzieć ubezpieczenie OC komunikacyjne. Są do tego trzy opcje:

– art. 28 ustawy

                Jest to wypowiedzenie umowy OC z ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta. Stosowane w sytuacji, gdy chcemy przejść z ubezpieczeniem naszego samochodu z jednego Towarzystwa do drugiego.

– art. 28a ustawy

                Jest to wypowiedzenie umowy OC, w przypadku podwójnego ubezpieczenia OC. Stosowane m.in. w sytuacji, gdy nasze ubezpieczenie OC wznowiło się automatycznie w Towarzystwie, w którym poprzednio ubezpieczaliśmy – jednak chcemy zmienić na inne. Wtedy zawieramy nowe ubezpieczenie w nowym Towarzystwie od daty i godziny i wypowiadamy ubezpieczenie automatycznie wznowione w starym Towarzystwie. Należy pamiętać, że za okres odpowiedzialności poprzednie Towarzystwo może żądać zapłaty składki. Będzie ono jednak obliczone za ilość dni odpowiedzialności.

– art. 31 ustawy

                Jest to wypowiedzenie umowy OC po kupnie pojazdu. Jeśli, nie chcemy korzystać z ubezpieczenia starego właściciela pojazdu (ponieważ jest nieopłacone w całości / funkcjonuje rekalkulacja składki i należy się nam dopłata / z innych względów – np. chcemy wyrównać okres ubezpieczenia OC i AUTOCASCO) możemy wypowiedzieć polisę zbywcy w dowolnym okresie trwania tej polisy. Ważne, aby tego samego dnia wykupić ubezpieczenie OC z datą od dnia następnego lub tego samego co wypowiadamy.